Xếp hạng


Lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ của ĐH Duy Tân thuộc Top 251-300 thế giới theo xếp hạng Times Higher Education (THE)

Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới năm 2022. Năm nay, có 5 đại học của Việt Nam nằm trong bảng xếp hạng uy tín bậc nhất thế giới này. Trong đó, Đại học Duy Tân nằm trong Top 401-500 thế giới. Ngoài ra, Đại học Duy Tân cũng có vị trí rất cao trên nhiều bảng xếp hạng của thế giới và là đại học thứ 2 của Việt Nam đạt kiểm định ABET.

 

Top 500 các Đại học tốt nhất thế giới năm 2022 theo Times Higher Education

 

Năm 2022, có 1.662 cơ sở giáo dục trên thế giới được THE xếp hạng, tăng 136 cơ sở so với năm 2021 là 1.526. So với các năm trước, năm 2022 là một bước nhảy vọt khi có tới 2 đại diện của Việt Nam được lọt vào Top 500 bảng xếp hạng THE. Đó là trường Đại học Duy Tân và trường Đại học Tôn Đức Thắng cùng đứng ở vị trí 401-500. Ngoài ra, Đại học Đà Nẵng đã ghi nhận nhưng chưa được xếp hạng dịp này.

 

Cụ thể 5 đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng Times Higher Education gồm:

 

1. Trường Đại học Duy Tân: vị trí 401-500,

2. Trường Đại học Tôn Đức Thắng: vị trí 401-500,

3. Đại học Quốc gia Hà Nội: vị trí 1.001-1.200,

4. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: vị trí 1.201+,

5. Đại học Quốc gia Tp.HCM: vị trí 1.201+.

 

Lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ của ĐH Duy Tân thuộc Top 251-300 thế giới theo xếp hạng Times Higher Education (THE)

Xếp hạng các trường đại học của Việt Nam

 trên bảng Times Higher Education

 

Được công bố lần đầu vào năm 2004, cho đến nay THE được công nhận là một trong những bảng xếp hạng uy tín đánh giá chân thực chất lượng của trường đại học trên toàn thế giới, bên cạnh: QS (Quacquarelli Symonds) Ranking và Jiaotong Shanghai Ranking (của ĐH Giao thông Thượng Hải). Xếp hạng đại học thế giới theo THE được tính theo 5 "trụ cột" bao gồm tập hợp các chỉ số đại diện cho các tiêu chí đánh giá chính đối với một cơ sở giáo dục xuất sắc.

 

Cụ thể mỗi chỉ số được kết hợp bằng cách sử dụng các trọng số sau: Trụ cột giảng dạy (30%), Trụ cột nghiên cứu (30%), Trụ cột trích dẫn khoa học (30%), Trụ cột nguồn thu từ doanh nghiệp (2,5%), Trụ cột tầm nhìn quốc tế (7,5%).

 

Cũng thuộc bảng xếp hạng toàn cầu về các lĩnh vực, Đại học Duy Tân có:

 

- Lĩnh vực Khoa học Máy tính xếp vị trí 251-300,

- Lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ xếp vị trí 251-300,

- Lĩnh vực Y tế Sức khỏe xếp vị trí 176-200,

- Lĩnh vực Khoa học Vật lý xếp vị trí 201-250.

 

Lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ của ĐH Duy Tân thuộc Top 251-300 thế giới theo xếp hạng Times Higher Education (THE)

Xếp hạng của các đại học Việt Nam ở lĩnh vực Khoa học Máy tính

 

Trên bảng xếp hạng các đại học ở các nền kinh tế mới nổi năm 2022:

 

- Đại học Duy Tân ở vị trí = 107, là 1 trong 2 trường của Việt Nam lần đầu có mặt trên bảng xếp hạng này.

 

Có thể nói xếp hạng THE cùng với xếp hạng QS Rankings và xếp hạng Shanghai là 3 bảng xếp hạng uy tín, phổ biến và được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay. Trên 3 bảng xếp hạng này, nhiều trường đại học của Việt Nam được xếp ở những vị trí thứ hạng cao và tăng nhanh qua mỗi năm. 

 

(Nguồn tham khảo: https://duytan.edu.vn/dai-hoc/dai-hoc-duy-tan-vao-top-500-the-gioi-theo-bang-times-higher-education-the-2022-rv4#)

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.