Viện IFSA

Giới thiệu Viện IFSA

The Institute of Fundamental Science and Application (IFSA), DuyTan University, was established in 2017.  IFSA is a multi-disciplinary research institute including not only basic sciences as Mathematics, Physics, Chemistry but also applied sciences such as Materials Science and various modern technologies. It has over 20 permanent and associated employers and a lot of PhD students (over 15 persons).

 

IFSA Staff: 

Assoc. Prof. Dr Nguyen Nhu Dat         Theoretical Physics, Director

Tel: (+84) 912580112                            Email:  nguyennhudat@dtu.edu.vn

Prof. Dr. Nguyen Buong                      Mathematic Science, Senior Researcher

Tel: (+84) 943712515                            Email: nbuong@ioit.ac

Prof. Dr. Le Quoc Minh                        Materials Science, Senior Researcher

Tel: (+84) 903432070                            Email: lequocminhvn@gmail.com

Assoc. Prof. Dr. Sci. Nguyen Cat Ho    Informatic Technology Senior Researcher

Tel: (+84) 913217797                            Email: ncatho@gmail.com

Assoc. Prof. Dr. Tran Kim Anh             Physics of nanomaterials containing rare ions,

Tel: (+84) 983231049                            Senior Researcher, Director of Research

                                                            Email: minhkimanh@gmail.com

Assoc. Prof. Dr. Pham Thu Nga           Science of the nano materials (quantum dots

Tel: (+84) 904120471                            and graphene quantum dots), Senior Researcher

                                                            Email: ngalamvn@gmail.com

Dr.  Vo Van Thuan                               Mathematico-Physical Sciences, Senior Researcher

Tel: (+84) 904005565                            Email: thuanvova@gmail.com

Dr. Le Duy Manh                                  Theoretical Physics, Main researcher

Tel: (+84) 962245745                            Email: ldmanh02468@gmail.com

Dr. Bui Phuong Thuy                           Theoretical Physics, Researcher

Tel: (+84) 943686353                            Email: Buiphuongthuyphys@gmail.com

 

IFSA heads of main research groups (7 groups)

Prof. Ng. Buong                                   Applied Mathematics

Prof. Ng. C. Ho                                     Soft Computing, Evolutionary Computation, Fuzzy

                                                            Rule Based Systems and Applications

Prof. N. N. Dat                                     Physics of condensed matter

Prof. P. T. Nga                                     Nano Materials and applications

Dr. V. V. Thuan                                    Nuclear and Particle Physics, Nuclear analytical

                                                            techniques and Radiation technology

Prof. L. Q. Minh, Prof. T. K. Anh          Avanced Materials and Nanotechnology

Dr. L. D. Manh, Dr. B. P. Thuy              Biophysics (Protein folding, Biomedical Data

                                                            Analysis)

 

IFSA Laboratory on Emerging Materials (EML) conducted by Prof. Le Quoc Minh: Nanomaterials contained Rare Earth, nanobiomaterial and 2D nanoMaterials (Graphene, Oxide and Sulphide)

 

Address: 73 Hoang Cau, Dong Da, Ha Noi

Tel: (+84) 2462732577, Web: Duytan.edu.vn

 

 

CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG

Viện Nghiên cứu
 • Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao

  Địa chỉ: Phòng 809, 03 Quang Trung, Đà Nẵng

  Điện thoại:  0236.3827.111 (ext 809)

  Email: ird@duytan.edu.vn

  Website: https://ird.duytan.edu.vn

 • Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng tại Tp. HCM

  Địa chỉ:10C, Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 0283.6018.456

 • Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng tại Hà Nội

 • Viện Sáng Kiến Sức Khỏe Toàn Cầu

 • Viện Nghiên cứu & Đào tạo Y - Sinh - Dược

Trung tâm Phát triển Ứng dụng
 • Trung tâm Công nghệ Phần mềm (CSE)

  Địa chỉ: Phòng 804, 03 Quang Trung, Đà Nẵng

  Website: https://cse.duytan.edu.vn

 • Trung tâm Công nghệ Thông tin (CIT)

  Địa chỉ: Phòng 705, 03 Quang Trung, Đà Nẵng

  Website: https://cit.duytan.edu.vn

 • Trung tâm Điện - Điện tử  (CEE)

  Địa chỉ: Phòng 401, Tầng 4, Khu D, Cơ sở Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

  Website: https://cee.duytan.edu.vn/

 • Xưởng Phim Én Bạc (Silver Swallows Studio)

  Địa chỉ: Tầng 1, Khu B, Cơ sở Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

  Website: http://silverswallowsstudio.com.vn

 • Trung tâm Sáng tạo Microsoft (MIC)

  Địa chỉ: Tầng 03, 137 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

  Website: https://mic.duytan.edu.vn

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111