Xếp hạng


Ngành khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính của ĐH Duy Tân nằm trong Top 151 - 200 thế giới

Tổ chức Xếp hạng ĐH ShanghaiRanking Consultancy (Trung Quốc) vừa xếp hạng 500 đại học tốt nhất thế giới ở lĩnh vực “Bảng Xếp hạng Toàn cầu về các Ngành học” - Global Ranking of Academic Subjects 2022, GRAS. Theo đó, các lĩnh vực gồm: Khoa học Máy tính - Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật Điện - Điện tử của Đại học Duy Tân năm 2022 đều tăng hạng, bên cạnh nhiều lĩnh vực khác của ĐH Duy Tân đã được xếp hạng.

 

Đại học Duy Tân nằm trong Top 151-200 về Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính

 theo Bảng xếp hạng Shanghai Ranking 2022

 

Trong đó, ngành Khoa học Máy tính - Kỹ thuật Máy tính của ĐH Duy Tân đã được xếp vào Top 151-200 năm 2022, tăng hạng so với năm 2021 xếp thứ 301 - 400 thế giới.

 

Ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử được xếp vào Top 201 - 300 năm 2022, tăng hạng so với năm 2021 xếp thứ 401-500 thế giới.

 

Ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử của ĐH Duy Tân  nằm trong Top 201 - 300 thế giới và đứng ở Top đầu tại Việt Nam

Ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử của ĐH Duy Tân

nằm trong Top 201 - 300 thế giới và đứng ở Top đầu tại Việt Nam

 

ĐH Duy Tân hiện đang có các vị trí xếp hạng cao trên các bảng xếp hạng thế giới như THE QS Rankings, ShanghaiRanking, CWUR, URAP, Webometrics,… 

 

Thành công này bắt nguồn từ những nỗ lực của nhà trường trong việc kiểm định chất lượng đào tạo, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường nghiên cứu và phát triển nhiều ngành học, trong đó đặc biệt là các nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ.

 

Có thể nói xếp hạng cao của ĐH Duy Tân ở ngành Khoa học Máy tính - Kỹ thuật Máy tính và Kỹ thuật Điện - Điện tử trên Bảng xếp hạng của ĐH Giao thông Thượng Hải bắt nguồn từ:

 

- Chương trình và cơ sở vật chất đào tạo chất lượng, đạt chuẩn Kiểm định ABET, Mỹ.

 

- Nội dung học tập được "nhập khẩu" trong khi đội ngũ giảng viên được huấn luyện bởi ĐH Purdue (Northwest) - xếp thứ 4 về Kỹ thuật Công nghệ ở Mỹ (theo U.S. News 2022), ĐH Carnegie Mellon (CMU) - 1 trong 4 trường mạnh nhất về IT của Mỹ (theo U.S. News 2022). 

 

- Nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu khoa học ở mảng Khoa học Máy tính - Kỹ thuật Máy tính, Điện - Điện tử (trong đó, tạp chí Mạng Công nghiệp và hệ thống thông minh (EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems) của ĐH Duy Tân đã được liệt kê vào danh mục SCOPUS. Đây là tạp chí đầu tiên và duy nhất của một cơ sở giáo dục hay nghiên cứu ở miền Trung Việt Nam được vào danh mục SCOPUS.

 

ShanghaiRanking - Bảng xếp hạng uy tín các trường đại học tốt nhất thế giới
 
ShanghaiRanking Consultancy là tổ chức nghiên cứu và tư vấn giáo dục đại học độc lập, xếp hạng tự động và bắt đầu công bố các bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới từ năm 2009. Trong kỳ xếp hạng theo lĩnh vực năm 2021, chỉ có hơn 1.800 cơ sở giáo dục vinh dự được có tên trong bảng xếp hạng (trong tổng số 4.000 trường đại học thuộc 93 quốc gia và khu vực được xem xét). Bảng xếp hạng theo lĩnh vực của ShanghaiRanking tập trung vào 5 nhóm ngành đào tạo, bao gồm:
 
- Khoa học Tự nhiên,
 
- Khoa học Kỹ thuật,
 
- Khoa học Sự sống,
 
- Y khoa, và
 
- Khoa học Xã hội.
 
Vì đều là các bảng xếp hạng tự động, do đó dữ liệu xếp hạng được thu thập từ các nguồn độc lập được cung cấp bởi bên thứ 3 mà không sử dụng dữ liệu do các cơ sở giáo dục được xếp hạng cung cấp. Riêng dữ liệu bài báo sẽ được thu thập từ nguồn Web of Science và InCites và để được xếp hạng, các cơ sở giáo dục phải có số lượng bài báo nhất định tùy thuộc theo ngành/ lĩnh vực trong giai đoạn 5 năm. 
 
Ngoài ra, dữ liệu khảo sát của ShanghaiRanking cũng được thực hiện khắt khe với sự tham gia của hơn 1.000 giáo sư từ các trường đại học hàng đầu thế giới. Các câu trả lời của họ là cơ sở để ShanghaiRanking lựa chọn 164 tạp chí xuất sắc nhất theo 48 chủ đề, 32 giải thưởng uy tín nhất thuộc 27 lĩnh vực và 26 hội nghị hàng đầu về Khoa học & Kỹ thuật Máy tính. 
 
Chính vì thế phương pháp xếp hạng của ShanghaiRanking được xem là rất khách quan. ShanghaiRanking cùng với các bảng xếp hạng THE Ranking và QS Ranking trở thành Top 3 Bảng xếp hạng các trường đại học và ngành đào tạo có uy tín và được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay.
 
Các Chỉ số Xếp hạng của GRAS:
 
- Q1: Số lượng bài báo của ngành/ lĩnh vực thuộc nhóm Q1 trên Web of Sciences (ISI),
 
- CNCI: Chỉ số trích dẫn chuẩn hóa của ngành/ lĩnh vực (CNCI) được thu thập từ InCites nhằm đo lường tác động của nghiên cứu,
 
- IC: Tỷ lệ % bài báo có đồng tác giả quốc tế của cơ sở giáo dục đối với ngành/ lĩnh vực được đánh giá,
 
- Top: Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí được xếp hạng theo khảo sát của ShanghaiRanking’s Academic Excellence Survey,
 
- Award: Tổng số nhân viên của cơ sở giáo dục giành được các giải thưởng quan trọng như giải Nobel, Fields,… trong các lĩnh vực học thuật kể từ năm 1981.
 
 

(Nguồn: https://duytan.edu.vn/news/NewsDetail.aspx?id=5335&pid=2068&lang=vi-VN)

 

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.