Xếp hạng


Đại học Duy Tân đứng Top 1 các đại học của Việt Nam (thứ 452 thế giới) trên bảng xếp hạng theo Học thuật - URAP

Ngày 19-12-2023, tổ chức Xếp hạng Đại học Thế giới theo Thành tựu Học thuật (University Ranking by Academic Performance - URAP) đã công bố bảng kết quả xếp hạng thế giới các đại học năm 2023-2024. Theo đó, Việt Nam đã có thêm 5 trường đại học lọt vào bảng xếp hạng này, nâng tổng số lên 23 trường so với năm 2022 là 18 trường.
 
 
Đại học Duy Tân đứng Top 1 các đại học của Việt Nam (thứ 452 thế giới) trên bảng xếp hạng theo Học thuật - URAP
Đại học Duy Tân đứng Top 1 các đại học của Việt Nam (thứ 452 thế giới) trên bảng xếp hạng theo Học thuật - URAP
 
 
URAP sử dụng dữ liệu về thành tựu học thuật của tất cả các đại học do Web of Sciences thống kê để thực hiện xếp hạng. Các tiêu chí về số lượng, chất lượng công trình khoa học, chỉ số trích dẫn và ảnh hưởng khoa học đều chiếm trọng số lớn trong quá trình đo lường. Hệ thống này không dùng số liệu do các đại học tự cung cấp, cũng không dựa trên kết quả bầu chọn của các chuyên gia. Những điều này làm cho kết quả xếp hạng trở nên khách quan xét trên phương diện học thuật.
 
(Nguồn: https://nld.com.vn/xep-hang-cac-dai-hoc-viet-nam-theo-thanh-tuu-hoc-thuat-2023-2024-196240208094015601.htm)
 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.