Xếp hạng


Top 317 các trường đại học Đại học toàn cầu năm 2023 theo U. S. News & World Report

Tạp chí của Hoa Kỳ - U.S. News & World Reports đã công bố Bảng xếp các trường Đại học Tốt nhất Toàn cầu năm 2023 (Best Global Universities). Có 2.000 trường đại học thuộc 95 quốc gia được U.S. News & World Reports xếp hạng năm nay, tăng 250 trường so với năm trước. So với năm 2022, các trường đại học của Việt Nam đều tăng hạng đáng kể. 

 

Đại học Duy Tân nằm trong Top 317 các trường đại học Đại học toàn cầu năm 2023 theo U. S. News & World Report

Đại học Duy Tân nằm trong Top 317 các trường đại học Đại học toàn cầu năm 2023 theo U. S. News & World Report

 

Trong đó, ĐH Duy Tân tăng cao nhất với 260 bậc (từ vị trí 557 năm 2022 lên vị trí 317 năm 2023). Ngoài ra, ĐH Tôn Đức Thắng tăng 164 bậc (từ vị trí 387 năm 2022 lên vị trí 223 năm 2023); ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tăng 66 bậc (từ vị trí 1182 năm 2022 lên vị trí 1116 năm 2023). Riêng ĐH Quốc gia Hà Nội giảm 32 bậc (từ vị trí 938 năm 2022 xuống vị trí 970 năm 2023). ĐH Bách Khoa Hà Nội giảm 121 bậc (từ vị trí 1.449 năm 2022 xuống vị trí 1.570 năm 2023). Năm nay, ĐH Y Hà Nội đã được bảng xếp hạng ghi nhận nhưng chưa được chính thức xếp hạng. 

 

Cụ thể bảng xếp hạng các đại học của Việt Nam như sau:

 

1. ĐH Tôn Đức Thắng: vị trí 223,  

2. ĐH Duy Tân: vị trí 317,

3. ĐH Quốc gia Hà Nội: vị trí 970,

4. ĐH Quốc gia Tp.HCM: vị trí 1116,

5. ĐH học Bách khoa Hà Nội: vị trí 1570.

 

Trong 13 bộ tiêu chí được nghiêm túc xét duyệt, bảng xếp hạng tập trung vào các nghiên cứu học thuật và danh tiếng của các trường đại học.

 

Các tiêu chí chiếm tỉ trọng cao, như: Uy tín về nghiên cứu toàn cầu (12,5%), Uy tín về nghiên cứu khu vực châu Á (12,5%), Số bài báo thuộc 10% số bài báo có trích dẫn nhiều nhất (12,5%), Tỷ lệ % ấn phẩm thuộc 10% ấn phẩm được trích dẫn nhiều nhất (10%), Số lượng ấn phẩm (10%), Tác động trích dẫn được chuẩn hóa (10%), bên cạnh nhiều tiêu chí khác.

 


Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.