TAG: HỆ CAO ĐẲNG


Giải pháp nào cho tuyển sinh Cao đẳng?

24/02/2014

Hệ đào tạo cao đẳng (CĐ) ngày càng teo tóp khi số lượng đăng ký dự thi, rồi đến dự thi và trúng tuyển ở nhiều trường thấp kỷ lục. Liệu có cần thiết duy trì một kỳ thi CĐ mà nhiều người cho rằng không còn hiệu quả?

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.