SAU ĐẠI HỌC


Thông báo thi tiếng Anh tương đương cấp độ B1

(29/06/2022)

THÔNG BÁO

Về việc thi tiếng Anh tương đương cấp độ B1

 

Trường Đại học Duy Tân thông báo kế hoạch thi tiếng Anh tương đương B1 như sau:

 

1. Đối tượng dự thi: (1) Học viên các lớp K22MAC, K22MBA, K22MCS, K22MPM; (2) Thí sinh tham gia dự tuyển cao học đợt 1 năm 2022; và (3) Học viên các khóa trước khóa 22 chưa thi hoặc thi chưa đạt. Các đối tượng (2, 3) cần làm đơn đăng ký thi và gửi về Ban Sau đại học để được giải quyết.

2. Thời gian ôn thi: dự kiến ôn thi từ ngày 15/7/2022 - 25/7/2022.

3. Thời gian thi: Sáng và chiều ngày 31/7/2022.

4. Lệ phí ôn tập và dự thi: 1.500.000đ/thí sinh.

Chi tiết về thủ tục đăng ký dự thi xem tại file kèm theo.

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.