SAU ĐẠI HỌC


Thông báo Điều chỉnh thời gian tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

(18/06/2022)

THÔNG BÁO

Điều chỉnh thời gian tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

                                                 

Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh thời gian tuyển sinh trình độ thạc sĩ theo Thông báo số 486/TB-ĐHDT ngày 16/5/2022 đợt 1 năm 2022 như sau:

 

1. Thời gian tuyển sinh

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi, hạn cuối: 29/7/2022.

- Thời gian thi tiếng Anh: 31/7/2022.

- Thời gian xét tuyển: 06 - 07/8/2022.

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 12 - 13/8/2022.

 

7. Địa điểm nhận hồ sơ

- Ban Sau đại học,Trường Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: (0236) 3652608; Hot line: 0905.476.939

- Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn;  http://sdh.duytan.edu.vn

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.