LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC


Thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển liên thông năm 2021

(25/12/2021)

THÔNG BÁO

Điểm chuẩn trúng tuyển liên thông lên đại học năm 2021

 

Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển sinh liên thông lên đại học tổ chức vào ngày 19/12/2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Duy Tân thông báo các nội dung sau:

1. Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Tham dự đủ các môn thi tuyển sinh;

- Không có môn thi nào bị điểm dưới 5.0;

- Không bị kỷ luật đình chỉ thi.

2. Chế độ và mức điểm cộng ưu tiên trong xét tuyển:

2.1 Cộng 1,0 điểm vào môn chuyên ngành đối với thí sinh thi vào ngành Điều dưỡng và Dược học nếu thuộc một trong các đối tượng sau:

+ Có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi) thuộc KV1 hoặc thuộc các huyện nghèo theo qui định tại nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

+ Đang làm việc từ 12 tháng trở lên (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi) tại các Khoa/Bệnh viện thuộc các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phẩu bệnh.

2.2 Cộng 0,5 điểm vào môn chuyên ngành đối với thí sinh thi vào ngành Điều dưỡng và Dược học có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên thuộc KV2 nông thôn tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi.

Thí sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng đối tượng cao nhất.

3. Điểm chuẩn trúng tuyển liên thông lên đại học ngành Dược học cụ thể như sau:

TRÌNH ĐỘ LIÊN THÔNG

MÃ CHUYÊN NGÀNH

TÊN NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN

CAO ĐẲNG-ĐẠI HỌC

D303

DƯỢC HỌC

15.00

 

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm bên dưới.

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.