Xét tuyển học bạ trực tuyến Tra cứu kết quả xét học bạ trực tuyến Tra cứu kết quả trúng tuyển vào Đại học năm 2019 Trắc nghiệm hướng nghiệp luyện thi đại học miễn phí Đăng ký thi sơ tuyển Thi thử sơ tuyển những điều cần biết tuyển sinh
thủ tục nhập học câu hỏi thường gặp đăng ký cao đẳng nghề

Tư vấn Tuyển sinh

đường dây nóng
Thống kê
Số người online: 1939
Truy cập trong ngày: 1
Truy cập trong tuần: 19147
Tổng số lượt truy cập: 648804

TAG: LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thông báo Tuyển sinh Đào tạo Liên thông lên Đại học đợt 2 năm 2018 (25/09/2018)

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông lên đại học (hệ chính quy) đợt 2 năm 2018.

Thông báo Tuyển sinh Liên thông đợt 1 năm 2018 (04/04/2018)

<p> Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Duy T&acirc;n th&ocirc;ng b&aacute;o tuyển sinh đ&agrave;o tạo li&ecirc;n th&ocirc;ng l&ecirc;n đại học (hệ ch&iacute;nh quy) đợt 1 năm 2018. Đối tượng thi tuyển:&nbsp;<span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.33px;">Người c&oacute; bằng tốt nghiệp cao đẳng ch&iacute;nh quy;&nbsp;</span><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.33px;">Người c&oacute; bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề ng&agrave;nh Kế to&aacute;n, ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; ng&agrave;nh Du lịch.&nbsp;</span><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.33px;">C&aacute;c đối tượng tr&ecirc;n được đăng k&yacute; dự thi li&ecirc;n th&ocirc;ng c&ugrave;ng ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo ở tr&igrave;nh độ đại học</span></p>