LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC


TB Điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh Liên thông đợt 1/2021

(31/07/2021)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 1 NĂM 2021

 

Do ảnh hưởng của Dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Duy Tân thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh liên thông Đợt 1 năm 2021, cụ thể như:

 

1. Thời gian nhận hồ sơ

Trường Đại học Duy Tân tiếp tục nhận hồ sơ đến hết ngày 16/8/2021

 

2. Thời gian ôn tập và thi tuyển

Thời gian ôn tập kiến thức và thi tuyển sẽ được tổ chức sau khi Chính quyền địa phương cho phép hoạt động đào tạo trực tiếp tại Trường trở lại bình thường.

 

Hội đồng tuyển sinh sẽ có thông báo lịch ôn tập và lịch thi chậm nhất 10 ngày trước khi tổ chức ôn tập và tổ chức thi.

 

Lịch ôn tập kiến thức và lịch thi tuyển sinh liên thông sẽ thông báo trên Website tuyển sinh của Trường (tuyensinh.duytan.edu.vn) và tại mục tuyển sinh trên Website phòng Đào tạo (pdaotao.duytan.edu.vn)

 

Những thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo dõi lịch ôn tập và lịch thi trên các Website nêu trên. Lịch thi cụ thể còn được thông báo đến từng thí sinh thông qua giấy báo dự thi.


Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.