SAU ĐẠI HỌC


TB Điều chỉnh thời gian tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ đợt 1 năm 2021

(16/07/2021)

THÔNG BÁO

Về việc Điều chỉnh thời gian tuyển sinh

trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ đợt 1 năm 2021

 

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Duy Tân thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ và thời gian xét tuyển trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2021 theo Thông báo số 1948/TB-ĐHDT ngày 12/5/2021 như sau:

  1. Đối với tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

Thời gian tổ chức thi tuyển sinh sẽ thực hiện khi Chính quyền địa phương cho phép hoạt động đào tạo trực tiếp tại Trường trở lại bình thường. Hội đồng tuyển sinh sẽ có thông báo ngày thi chính thức chậm nhất 10-14 ngày trước ngày thi tuyển.

  1. Đối với tuyển sinh trình độ Tiến sĩ

Thời gian xét tuyển theo hình thức trực tuyến: ngày 31/7 và 01/8/2021.

  1. Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Tuyển sinh hoặc Ban đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Duy Tân

254 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3653561; 0236.3652608

Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn; http://sdh.duytan.edu.vn

Nhà trường thông báo để các anh, chị thí sinh thông cảm và triển khai thực hiện.

Trân trọng thông báo./.

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.