SAU ĐẠI HỌC


Danh sách Miễn thi Ngoại ngữ Kỳ thi đầu vào cao học đợt 2/2020

(21/12/2020)

Danh sách Miễn thi Ngoại ngữ Kỳ thi đầu vào cao học đợt 2/2020 trong file đính kèm.

Mọi bổ sung hoặc thắc mắc có thể liên hệ qua số điện thoại: 02363.652.608 (gặp Cô Ánh Minh) hoặc email: lemyn3010@gmail.com 

Hạn chót ngày 21/12/2020

File đính kèm
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.