SAU ĐẠI HỌC


Đề cương ôn tập môn Tài chính - Tiền tệ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng thi tuyển Cao học đợt 2/2020

(20/12/2020)

Tải đề cương ôn tập môn Tài chính - Tiền tệ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng trong file đính kèm theo.

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.