CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ


Chương trình cử nhân Đại học chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh

(05/05/2010)

Đôi nét về Đại học bang Pennsylvania (PSU hay Penn State)

Đại học Penn State được thành lập vào năm 1885 và hiện là một trong năm đại học công lập lớn nhất Mỹ. Trường được kiểm định chất lượng bởi Hiệp hội Giáo dục Đại học các Bang miền Trung Hoa Kỳ (MSCHE), và chương trình Quản trị Kinh doanh, Kế toán, và Tài chính - Ngân hàng của Penn State được kiểm định bởi Hiệp hội các Đại học Cao cấp về (Đào tạo) Quản lý (AACSB). Chưa hết, Penn State còn xếp thứ 17 trên toàn thế giới về nghiên cứu khoa học.

 

Các ngành học của chương trình PSU tại Đại học Duy Tân

Cử nhân Đại học Quản trị Kinh doanh, Kế toán, và Tài chính - Ngân hàng (Mã trường: DDT; Khối thi: A, A1, B, và D)

  • Quản trị Kinh doanh (Mã ngành: D340101 (PSU))
  • Quản trị Du lịch & Khách sạn (Mã ngành: D340107(PSU))
  • Tài chính-Ngân hàng (Mã ngành: D340201 (PSU))
  • Kế toán (& Kiểm toán) (Mã ngành: D340301 (PSU))
  • Cao đẳng Kế toán (Mã ngành: C340301 (PSU))
  • Cao đẳng Du lịch (Mã ngành: C340107 (PSU))
  • Cao đẳng Tài chính-Ngân hàng (Mã ngành: C340201 (PSU))

Điều kiện tuyển chọn:

  • Tham dự và kỳ thi Đại học của Bộ giáo dục & Đào tạo ở các khối A, A1, B và D
  • Điểm thi Đại học đạt điểm chuẩn của Đại học Duy Tân (sau khi đã đạt mức tối thiểu là điểm sàn của Bộ Giáo dục & Đào tạo)
  • Đáp ứng đủ yêu cầu về trình độ tiếng Anh và Tư duy Logic trong Kỳ thi sơ tuyển đầu vào cho các chương trình tiên tiến của Duy Tân

Ngày thi Sơ tuyển:

                                         - Anh văn

                                         - Tư duy Logic

Ø       Chương trình Quốc tế, Học phí Việt Nam

Ø       Có chính sách vay vốn từ 20% đến 50% học phí

Ø       Học một số môn trực tiếp từ các Giáo sư Penn State

  

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.