SAU ĐẠI HỌC


Lịch học chuyển đổi trái ngành và ngành gần QTKD - Khóa 14 (đợt 1 năm 2016)

(06/04/2016)

Mời các anh (chị) xem lịch học chuyển đổi trái ngành và ngành gần QTKD - Khóa 14 (đợt 1 năm 2016) tại file đính kèm bên dưới.

Ghi chú:

- Thí sinh ngành gần chỉ học chuyển đổi 3 môn là: Tiếp thị căn bản, QT tài chính và QT chiến lược.

- Thí sinh trái ngành( ngành xa) học chuyển đổi 9 môn.

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.