SAU ĐẠI HỌC


Lịch ôn tập Cao học Khóa 13

(26/10/2015)

Mời các thí sinh xem lịch ôn tập tại file đính kèm bên dưới.

Các thí sinh thường xuyên theo dõi thông tin trên web Khoa hàng tuần để cập nhật nếu có điều chỉnh (về thời khóa biểu, phòng học, danh sách học viên chuyển đổi). Link web Khoa http://sdh.duytan.edu.vn (mục Tuyển sinh)

File đính kèm
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.