SAU ĐẠI HỌC


Lịch học chuyển đổi ngành Khoa học máy tính, Xây dựng, QTKD (3 môn chung)

(20/10/2015)

Mời các thí sinh xem lịch học chuyển đổi các ngành Khoa học Máy tính, Xây dựng, Quản trị Kinh doanh (3 môn chung) tại các file đính kèm bên dưới.

Các thí sinh thường xuyên theo dõi thông tin trên web Khoa hàng tuần để cập nhật nếu có điều chỉnh (về thời khóa biểu, phòng học, danh sách học viên chuyển đổi). Link web Khoa http://sdh.duytan.edu.vn (mục Tuyển sinh)


Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.