LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC


Thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2012

(06/11/2012)

 THÔNG BÁO

V/v nhận hồ sơ tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2012
 

            Căn cứ thông báo tuyển sinh liên thông số 480/ TB /ĐHDT-HĐTS ngày 12/09/2012 của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh 2012 Trường Đại học Duy Tân.

Hội đồng Thi tuyển sinh liên thông năm 2012 thông báo thời hạn nhận hồ sơ, ôn thi, thi tuyển sinh và lệ phí dự thi cụ thể như sau:

- Nhận hồ sơ               : Đến 16h00 ngày 16/11/2012.

- Ôn tập kiến thức       : Từ ngày 15/11/2012 đến ngày 21/11/2012

- Thi tuyển sinh           : Vào ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2012.

- Lệ phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi tuyển: 400.000đ (bốn trăm ngàn đồng chẵn)

Mọi thông tin về tuyển sinh liên thông thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn, http://pdaotao.duytan.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại ban tư vấn tuyển sinh – Đại học Duy Tân – 182 Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng, điện thoại: (0511)3.650.403 – 3.827.111 – 3.653.561 – 2.243.775, Fax: (0511)3.650443

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.