LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC


Thông báo không tổ chức thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2023

(08/12/2023)

THÔNG BÁO

V/v không tổ chức thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2023

 

Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2023 (ngày 17/12/2023). Hội đồng tuyển sinh liên thông năm 2023 Trường Đại học Duy Tân thông báo đến các thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Dược học, do số lượng hồ sơ đăng ký dự thi không đảm bảo yêu cầu tối thiểu để tổ chức tuyển sinh và đào tạo. Do vậy, Trường không tổ chức tuyển sinh đợt 2 năm 2023.
 
Những thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh thì Trường sẽ hoàn trả lệ phí ôn thi và lệ phí thi tuyển sinh từ ngày 10/12/2023 đến 20/12/2023.
 
- Thí sinh rút hồ sơ và lệ phí thi tại Trung tâm tuyển sinh - Phòng 106, cơ sở 209 Phan Thanh.
 
- Trung tâm tuyển sinh chịu trách nhiệm thông báo đến thí sinh và hoàn trả hồ sơ, lệ phí thi cho thí sinh theo thời gian qui định.
 
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.