SAU ĐẠI HỌC


Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2011

(16/06/2011)

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

   Số: 189/TB- ĐHDT-HĐTS                                                    

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 05 năm 2011  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2011

Được phép của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 83/TTg ngày 16/01/2009 và Bộ Giáo dục & Đào tạo theo Quyết định số 460/QĐ-BGDĐT ngày 21/01/2009, Quyết định số 2935/QĐ-BGDĐT ngày 14/04/2009,  trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2011 như sau

1. Các ngành đào tạo:

            * Thạc sĩ Khoa học Máy tính: Tham khảo chương trình thạc sĩ của Đại học Carnegie Mellon, Đại học hàng đầu của Mỹ về đào tạo Công nghệ Thông tin.   

            * Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh: Tham khảo chương trình MBA của Đại học Pennsylvania State, 1 trong 5 hệ thống đại học công lớn nhất Mỹ.

            * Thạc sĩ Kế toán: Tham khảo chương trình thạc sĩ của Đại học Pennsylvania State, 1 trong 5 hệ thống đại học công lớn nhất Mỹ.

2. Điều kiện dự thi: Người dự thi thỏa mãn điều kiện sau:

 * Văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui, liên thông, tại chức, bằng hai và từ xa đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.

- Có bằng tốt nghiệp đại học (hệ chính qui, liên thông, tại chức, bằng hai và từ xa) ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi

3. Hồ sơ đăng ký dự thi.

            a, Đơn đăng ký dự thi

            b, Sơ yếu lý lịch (được làm không quá 3 tháng tính đến ngày dự thi) có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với thí sinh chưa có việc làm)

            c, Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học có công chứng.

            d, Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do bệnh viên cấp Quận, huyện trở lên cấp (không quá 6 tháng tính đến ngày dự thi);

            e, Bản sao Giấy khai sinh

            f, Giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

             h, Hai ảnh 4x6 cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh và ngành đăng ký dự thi ở phía sau ảnh)

             g, Hai phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ người nhận trên bì).

             ( Hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu của Đại học Duy Tân)

4. Môn thi tuyển sinh:

* Ngành Quản trị Kinh doanh:

            - Môn thi cơ bản: Toán kinh tế ( Quy hoạch tuyến tính - Xác suất và Thống kê toán)

            - Môn thi cơ sở: Kinh tế Chính trị

            - Môn thi ngoại ngữ: Anh Văn

* Ngành Khoa học Máy tính:

            - Môn thi cơ bản: Toán rời rạc

            - Môn thi cơ sở: Cơ sở lập trình

            - Môn thi ngoại ngữ: Anh văn

* Ngành Kế toán:

            - Môn thi cơ bản: Toán kinh tế ( Quy hoạch tuyến tính - Xác suất và Thống kê toán)

            - Môn thi cơ sở: Kinh tế Chính trị

- Môn thi ngoại ngữ: Anh Văn

 

5. Thời gian đào tạo và học:

            - Thời gian đào tạo: 2 năm

- Thời gian học: Vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật và sau giờ làm việc từ 18h00 đến 21h00

6. Nhận hồ sơ, bổ túc kiến thức, ôn tập và thi:

            * Hạn nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/08/2011

            * Học chuyển đổi: 15/08/2011

* Ôn thi: Từ ngày  15/08/2011- 15/09/2011  
* Thời gian thi:
Vào ngày 24 25 tháng 09 năm 2011

7. Lệ phí ôn thi, thi tuyển:

            - Lệ phí ôn thi + tài liệu + phí thi tuyển: 1.000.000 đồng/ học viên

            - Hồ sơ tuyển sinh: 30.000 đồng/ bộ

            - Riêng lệ phí học chuyển đổi sẽ có thông báo sau

Liên hệ:

-  Ban tư vấn Tuyển sinh Đại học Duy Tân - 182 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng -

               Điện thoại: 0511.3650.403 - 3.827.111 - 3.653.561

- Khoa Sau đại học - K7/25 Quang Trung- Đà Nẵng - Điện thoại: 0511-3652608

                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

                                                      (đã ký)

                                                                                                            

Phó hiệu trưởng

         TS. Lê Nguyên Bảo

 

 

                                                                                                

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.