SAU ĐẠI HỌC


Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc Sỹ đợt 1 - 2011

(27/01/2011)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                                           Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 442/TB-ĐHDT                                                    Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2010

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

ĐỢT 1 NĂM 2011

Được phép của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 83/TTg ngày 16/01/2009) và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 460/QĐ-BGDĐT ngày 21/01/2009, Quyết định số 2935/QĐ-BGDĐT ngày 14/04/2009, trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2011 như sau:

 1. Các ngành đào tạo:

* Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh: Tham khảo chương trình MBA của Đại học Pennsylvania State, 1 trong 5 hệ thống đại học công lớn nhất Mỹ.

* Thạc sĩ Khoa học Máy tính: Tham khảo chương trình thạc sĩ của Đại học Carnegie Mellon, Đại học hàng đầu của Mỹ về đào tạo Công nghệ Thông tin.

 2. Điều kiện dự thi: Người dự thi thỏa mãn các điều kiện sau:

* Văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui, liên thông, tại chức, bằng hai và từ xa đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.

- Có bằng tốt nghiệp đại học (Chính qui, liên thông, tại chức, bằng hai và từ xa) ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi.

 * Thâm niên công tác:

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học).

 3. Hồ sơ đăng ký dự thi.

1. Đơn đăng ký dự thi;

2. Sơ yếu lý lịch (được làm không quá 3 tháng tính đến ngày dự thi) có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với thí sinh chưa có việc làm);

3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học có công chứng;

4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do bệnh viện cấp Quận, huyện trở lên cấp (không quá 6 tháng tính đến ngày dự thi);

5. Bản sao Giấy khai sinh;

6. Giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

8. Hai ảnh 4x6 cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh và ngành đăng ký dự thi ở phía sau ảnh)

9. Hai phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ người nhận trên bì).

( Hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu của Đại học Duy Tân)

4. Môn thi tuyển sinh:

* Ngành Quản trị Kinh doanh:

- Môn thi cơ bản: Toán kinh tế (Quy hoạch tuyến tính - Xác suất và Thống kê toán)

- Môn thi cơ sở: Kinh tế Chính trị

- Môn thi ngoại ngữ: Anh văn.

* Ngành Khoa học Máy tính:

- Môn thi cơ bản: Toán Rời rạc

- Môn thi cơ sở: Cơ sở lập trình

- Môn thi ngoại ngữ: Anh văn.

5. Thời gian đào tạo và học:

- Thời gian đào tạo:  Trong vòng 2 năm.

- Thời gian học: Vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật và sau giờ làm việc từ 18h00 đến 21h00.

6. Phát hồ sơ, bổ túc kiến thức, ôn tập và thi:

           * Phát và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết 15/02/2011

* Học chuyển đổi: Từ ngày 14/02 đến ngày 08/03/2011

* Ôn tập : Từ ngày 18/02 đến ngày 06/03/2011.

* Thời gian thi: Vào ngày 19 và ngày 20 tháng 03 năm 2011.

7. Lệ phí ôn thi, thi tuyển:

* Phí tuyển sinh:

- Lệ phí ôn thi + tài liệu + phí thi tuyển: 1.000.000đồng/học viên

- Hồ sơ tuyển sinh: 30.000 đồng/bộ.

- Lệ phí học chuyển đổi : 1.925.000 đồng/học viên

 Mọi thông tin về tuyển sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại Website:   http://www.duytan.edu.vn - http://www.tuyensinh.duytan.edu.vn

             Trực tiếp liên hệ Ban Tư vấn Tuyển sinh - Đại học Duy Tân - 184 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng, điện thoại: (0511)3.650.403 - 3.827111 - 3.653561, Fax: (0511)3.650443

                           HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC 2011

                            Chủ tịch

 Lê Công Cơ

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.