SAU ĐẠI HỌC


Thông báo tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2010

(28/07/2010)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Ngành Tài chính – Ngân hàng năm 2010

 

Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo công văn số 3243/BGDĐT – GDĐH ngày 8 tháng 6 năm 2010, trường Đại học Duy Tân liên kết với Học viện Tài chính tổ chức tuyển sinh khóa đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2010 với 02 chuyên ngành:

 

Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng                                              
            Mã số: 60.31.12
Tài chính – Ngân hàng                              
               Mã số: 60.34.20                                                                 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Giúp cho người học nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo. Người theo học cấp này gọi là Học viên cao học.

 

2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

2.1 Chỉ tiêu tuyển sinh: 80

2.2 Hình thức đào tạo: Không tập trung, học ngoài giờ hành chính và vào thứ bảy, chủ nhật.

2.3 Thời gian đào tạo: 2 năm

 

3. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

                Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ phải có các điều kiện quy định sau đây:

                3.1 Về văn bằng:

                - Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành của các trường khối kinh tế (Học viện Tài chính; Đại học Kinh tế Quốc dân; ĐH Thương Mại; Học viện Ngân Hàng; ĐH Kinh tế Huế; ĐH Kinh tế Đà Nẵng.) hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

                - Người có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành của các trường đại học khác hoặc gần với ngành, chuyên ngành dự thi (Bằng cử nhân kinh tế khác ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi) phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi (học bổ sung 3 môn, mỗi môn 60 tiết).

                3.2 Về kinh nghiệm công tác:

                Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

3.3 Các điều kiện khác:

- Có đủ sức khỏe để học tập

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Học viện.

 

4. CÁC MÔN THI TUYỂN:

- Môn Toán kinh tế, Gồm 2 phần: Lý thuyết xác suất và thống kê toán; Quy hoạch tuyến tính (theo chương trình đại học)

- Môn Kinh tế chính trị (theo chương trình đại học)

- Môn thi Tiếng Anh ( trình độ B hiện hành)

Thí sinh phải đạt điểm 5 trở  lên theo thang điểm 10 hai môn : Kinh tế chính trị và Toán kinh tế; Môn Tiếng Anh đạt yêu cầu( 50 điểm trở lên theo thang điểm 100) mới đủ điều kiện trúng tuyển. Điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp tổng điểm của hai môn: Kinh tế chính trị và Toán kinh tế.

5. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

                5.1 Miễn thi môn Tiếng Anh: Những thí sinh có một trong các điều kiện sau đây được miễn thi:

                - Có bằng tốt nghiệp đại học chính qui ngành ngoại ngữ Tiếng Anh

                - Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là Tiếng Anh không qua phiên dịch. Có chứng chỉ IELTS 4.0, TOEFL IPT quốc tế 400, TOEFL iBT 32 điểm trở lên. Các chứng chỉ này trong thời hạn 02 năm kể từ ngày dự thi lấy chứng chỉ đến ngày dự thi Sau đại học.

                5.2 Số chuyên ngành được đăng ký dự thi : Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào một chuyên ngành.

                5.3 Người hiện đang là học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh, không được đăng ký dự thi.

                6. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI:

6.1 Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết 30/08/2010

6.2 Bổ túc kiến thức: Trước khi thi
            6.3 Học chuyển đổi : Từ ngày 31/08/2010 đến 16/10/2010(Lịch học sẽ công bố trên Web trước ngày 28/08/2010)

6.4 Ôn tập chuẩn bị thi: Từ ngày 18/10/2010 đến 18/11/2010

                6.5 Thời gian thi: Vào ngày 26 và ngày 27 tháng 02 năm 2011

6.6 Lệ phí ôn thi, thi tuyển:

- Lệ phí ôn thi + tài liệu + phí thi tuyển: 1.700.000đồng/học viên

- Hồ sơ tuyển sinh: 100.000 đồng/học viên/02bộ.

- Riêng lệ phí học chuyển đổi: 2.000.000đồng/học viên

 

Mọi thông tin về tuyển sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại Website:   http://www.duytan.edu.vn - http://www.tuyensinh.duytan.edu.vn

 

                Trực tiếp liên hệ Ban Tư vấn Tuyển sinh – Đại học Duy Tân – 184 Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng, điện thoại: (0511)3.650.403 – 3.827111 – 3.653561, Fax: (0511)3.650443

 

                          HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC 2010

                            Chủ tịch

 

 

 

 

   Lê Công Cơ

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.