Tin tức Tuyển sinh


Bộ GD-ĐT hướng dẫn ghi phiếu dự thi Đại học, Cao đẳng 2014 mẫu mới

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa gửi các Sở GD-ĐT mẫu hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2014 và hướng dẫn cách ghi hồ sơ.

 
Theo đó, thí sinh có nguyện vọng học tại các ngành của trường ĐH, CĐ tổ chức tuyển sinh riêng và có tổ chức thi tuyển theo đề thi chung, sau khi đã khai mục 2 trong phiếu đăng ký dự thi, nếu có nguyện vọng  sử dụng kết quả của kỳ thi chung để xét tuyển, cần đánh dấu vào ô "tham gia kỳ thi chung của bộ"; nếu có nguyện vọng xét tuyển theo phương án tuyển sinh riêng, cần đánh dấu vào ô "tham gia đề án tuyển sinh riêng của trường ", nếu có cả hai nguyện vọng, cần đánh dấu vào cả hai ô.
 
Ngoài ra, thí sinh có nguyện vọng học tại các ngành của trường ĐH, CĐ tổ chức tuyển sinh riêng và không tổ chức thi theo đề thi chung: Nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả của kỳ thi chung để xét tuyển, sau khi đã khai mục 2 trong phiếu đăng ký dự thi (không ghi mã ngành, chuyên ngành) cần đánh dấu vào ô "tham gia kỳ thi chung của bộ" và khai đầy đủ mục 3 (tên trường có nguyện vọng học, ký hiệu trường, khối thi và mã ngành); nếu có nguyện vọng xét tuyển theo phương án tuyển sinh riêng, đánh dấu vào ô "tham gia đề án tuyển sinh riêng của trường "và khai đầy đủ mục 3 (tên trường có nguyện vọng học, kí hiệu trường, khối thi và mã ngành); nếu có cả hai nguyện vọng, sau khi đã khai mục 2 trong phiếu đăng ký dự thi (không ghi mã ngành, chuyên ngành) cần đánh dấu vào cả hai ô và khai đầy đủ mục 3 (tên trường có nguyện vọng học, ký hiệu trường, khối thi và mã ngành).
 
Cuối cùng, thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào các ngành, các trường tổ chức tuyển sinh riêng, bên cạnh việc điền các nội dung trong phiếu đăng ký dự thi, cần nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của trường.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển được quy định trong đề án tự chủ tuyển sinh của trường (công bố trên trang thông tin điện tử của trường, của Bộ GD-ĐT). Những thí sinh chưa nộp đủ hồ sơ theo quy định, cần ghi rõ trong phiếu đăng ký dự thi những giấy tờ còn thiếu. 

 
Nguồn: nld.com.vn

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.