Tin tức Tuyển sinh


Bãi bỏ miễn giảm học phí theo vùng miền

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT

Dự thảo bãi bỏ quy định miễn giảm học phí theo vùng miền như hiện nay, thay vào đó là miễn giảm theo từng đối tượng cụ thể. Học sinh, sinh viên nằm trong diện được miễn giảm học phí thì ngân sách nhà nước sẽ cấp bù cho cơ sở giáo dục công lập nơi đang học chứ không trả về Phòng LĐ-TB-XH.

 

Điểm mới nữa là học sinh, sinh viên trường ngoài công lập cũng sẽ được miễn giảm học phí theo hình thức chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ (hoặc người giám hộ).

 

Học sinh, sinh viên học chuyên ngành Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh, các cơ sở đào tạo căn cứ vào chuyên ngành học của người học để quyết định miễn học phí. Đối tượng được giảm 70% học phí gồm: các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc…

 

Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131206/bai-bo-mien-giam-hoc-phi-theo-vung-mien.aspx

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.