Tin tức Tuyển sinh


Đà Nẵng: Gần một nửa hồ sơ ĐKDT khối A

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT

Các thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ 2012 tại Sở GD-ĐT Đà Nẵng.

Cụ thể: có 10.990/24.452 hồ sơ ĐKDT khối A, chiếm tỷ lệ 45%, cao nhất trong các khối thi. Khối D1 cũng chiếm tỷ lệ khá cao trong số hồ sơ thí sinh ĐKDT nộp về Sở GD-ĐT Đà Nẵng, gần 23%. Khối C không ngoài dự tính, có tỷ lệ trên tổng số hồ sơ ĐKDT rất ít, chỉ nhỉnh hơn 3%

Số lượng hồ sơ ĐKDT của các thí sinh nộp về Sở các khối cụ thể như sau: khối A: 10.990 HS, A1: 1.783 hồ sơ (HS), B: 3.911 HS, C: 815 HS, D1: 5.542 HS, D3: 67 HS, D4: 8 HS, D6: 71 HS, H: 117 HS, M: 411 HS, S: 16 HS, T: 263 HS, V: 437 HS.

Khánh Hiền

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.