Tin tức Tuyển sinh


Cách làm hồ sơ ĐKDT chính xác

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT

Sau đây là những điều thí sinh (TS) cần lưu ý

1. Số phiếu (TS không ghi mục này)

Cách làm hồ sơ ĐKDT chính xác, Giáo dục - du học, Tuyen sinh 2012, diem thi, de thi, ho so dang ky du thi, diem chuan, diem san, thi sinh, bao

 

2. Trường ĐKDT

Cách làm hồ sơ ĐKDT chính xác, Giáo dục - du học, Tuyen sinh 2012, diem thi, de thi, ho so dang ky du thi, diem chuan, diem san, thi sinh, bao

 

Nếu TS có nguyện vọng (NV) 1 học tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM thì mục 3 (tiếp theo) để trống. Nếu TS có NV học ở trường không tổ chức thi (hoặc bậc CĐ của các trường ĐH) thì phải ghi đủ thông tin ở mục 3. Ví dụ: TS dự thi khối A và có NV1 học ngành D340101 của Trường ĐHDL Văn Lang (trường này không tổ chức thi), TS có thể chọn một trường có tổ chức thi để dự thi, chẳng hạn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Khi đó, ở mục 2, TS ghi tên trường có tổ chức thi ghi ký hiệu trường: KSA, khối thi: A, không ghi mã ngành.

3. Ở mục 3, TS ghi tên trường không tổ chức thi mà có NV theo học như sau:

Cách làm hồ sơ ĐKDT chính xác, Giáo dục - du học, Tuyen sinh 2012, diem thi, de thi, ho so dang ky du thi, diem chuan, diem san, thi sinh, bao

 

Lưu ý khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau.

4. Họ, chữ đệm và tên của TS (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

Cách làm hồ sơ ĐKDT chính xác, Giáo dục - du học, Tuyen sinh 2012, diem thi, de thi, ho so dang ky du thi, diem chuan, diem san, thi sinh, bao

 

5. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

Cách làm hồ sơ ĐKDT chính xác, Giáo dục - du học, Tuyen sinh 2012, diem thi, de thi, ho so dang ky du thi, diem chuan, diem san, thi sinh, bao

 

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

6. Nơi sinh (ghi rõ xã/ phường, huyện/quận, tỉnh/ TP). Chẳng hạn: phường 5, quận 4, TP.HCM

Cách làm hồ sơ ĐKDT chính xác, Giáo dục - du học, Tuyen sinh 2012, diem thi, de thi, ho so dang ky du thi, diem chuan, diem san, thi sinh, bao

 

7. Dân tộc (ghi bằng chữ): Kinh

8. Thuộc đối tượng ưu tiên nào khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó, sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh. Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.

9. Hộ khẩu thường trú (Số nhà, đường, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Chẳng hạn 14 đường 25, P.5, Q.4, TP.HCM

10. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng trong cả 3 năm học PTTH: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố và ghi mã tỉnh, mã trường)

11. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó (trong ba năm THPT hoặc tương đương, học ở khu vực nào lâu hơn thì hưởng ưu tiên của khu vực đó) (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)

12. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Cách làm hồ sơ ĐKDT chính xác, Giáo dục - du học, Tuyen sinh 2012, diem thi, de thi, ho so dang ky du thi, diem chuan, diem san, thi sinh, bao

 

(ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)

13. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: Chẳng hạn Trường THPT Gia Định. Ghi mã đơn vị ĐKDT

Cách làm hồ sơ ĐKDT chính xác, Giáo dục - du học, Tuyen sinh 2012, diem thi, de thi, ho so dang ky du thi, diem chuan, diem san, thi sinh, bao

 

14. TS dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q, Hải Phòng ghi H vào ô (nếu không thì để trống).

15. Giấy chứng minh số: (Ghi mỗi số vào 1 ô)

Cách làm hồ sơ ĐKDT chính xác, Giáo dục - du học, Tuyen sinh 2012, diem thi, de thi, ho so dang ky du thi, diem chuan, diem san, thi sinh, bao

 

16. Gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho ai, theo địa chỉ nào?

Chẳng hạn Nguyễn Trương Thụy Đan, 14 đường 25, P.4, Q.4, TP.HCM. Điện thoại liên hệ (nếu có) 08.30229817.

Để hoàn tất hồ sơ, TS cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4x6 và có xác nhận của trường (nếu đang là HS, SV) hoặc của công an xã/phường (đối với TS tự do đang cư trú tại địa phương). Cách ghi tương tự đối với phiếu số 1 và phiếu số 2.

Một hồ sơ hoàn tất

- Túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, phiếu số 1 và phiếu số 2 (đã điền đủ thông tin).

- 2 ảnh chân dung cỡ 4x6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh/huyện và mã đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh), 2 ảnh này để trong một phong bì nhỏ.

- Hai phong bì có dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (địa chỉ này nên giống với mục 16).

- Bản sao các giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh...).

- Đối với TS có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của các trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, hồ sơ có thêm một bản sao mặt trước phiếu ĐKDT số 1 (không được đồ hay ghi thêm gì vào bản photocopy này). Các sở GD-ĐT chuyển bản sao này cùng với ảnh và địa chỉ đã dán tem sẵn của TS cho các trường không tổ chức thi để các trường này có đầy đủ thông tin của TS như những trường tổ chức thi.
 
Theo Chuyên viên Nguyễn Quốc Cường (Thanh Niên)
 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.