Tin tức Tuyển sinh


Đưa kỹ năng giao tiếp vào giảng dạy

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT

 

Theo dự thảo này, môn Kỹ năng giao tiếp có thời lượng 30 tiết, tương đương với 2 đơn vị học trình và là môn tự chọn.

Sau khi học xong, học sinh có thể trình bày được một số kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống, cách thức giải quyết các xung đột khi gặp phải và khắc phục những trở ngại trong giao tiếp; xác định được các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc; thực hiện được một số kỹ năng giao tiếp: kỹ năng làm quen, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng giải quyết xung đột và kỹ năng khắc phục khó khăn trong giao tiếp; vận dụng được các kỹ năng giao tiếp trong gia đình, nhà trường, xã hội, trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc...

Điều kiện đứng lớp của giáo viên là tối thiểu phải tốt nghiệp đại học, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và có chứng chỉ bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp. Giáo viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

 

Dự thảo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ (http://www.moet.gov.vn/) để xin ý kiến góp ý.

 

Hồng Hạnh

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.