Tin tức Tuyển sinh


Tạp chí khoa học của Trường ĐH Duy Tân vào danh mục Scopus, ESCI

Tạp chí IJKSS của Trường Đại học Duy Tân được đưa vào cơ sở dữ liệu Scopus và ESCI (Emerging Sources Citation Index-Clarivate) và có chỉ số IF=1.0.

Ngoài hai danh mục trên, Tạp chí IJKSS (International Journal of Knowledge and Systems Science - Tạp chí quốc tế về Khoa học hệ thống và tri thức) còn nằm trong danh mục ACM, INSPEC và 11 cơ sở dữ liệu khoa học uy tín khác.

Phòng thí nghiệm tại Trường Đại học Duy Tân

Phòng thí nghiệm tại Trường Đại học Duy Tân. Ảnh: Trường Đại học Duy Tân

Ấn phẩm được khởi xướng tại Nhật Bản từ năm 2000 và xuất bản ở Trung Quốc vào năm 2003 bởi ba nhà khoa học là gồm: giáo sư Y. Nakamori, giáo sư Z. T. Wang và giáo sư J. Gu. Trong đó, Z. T. Wang là biên tập viên sáng lập và giáo sư W.B. Lee là Tổng biên tập danh dự. Đến nay, tạp chí IJKSS được đồng tổ chức và quản lý bởi Trường Đại học Duy Tân.

Mục tiêu thành lập của IJKSS là thúc đẩy sự phát triển của hai lĩnh vực khoa học tri thức và khoa học hệ thống; đồng thời, thúc đẩy sự hợp tác giữa các học giả, chuyên gia trong nhiều ngành học khác nhau trên khắp thế giới. Tạp chí gồm các bài báo đề cập đến sự phát triển của hình mẫu mới trong việc hiểu và mô hình hóa quy trình tri thức của con người từ các khuôn khổ Toán học, Kỹ thuật, Xã hội, Tâm lý, Triết học.

Sinh viên Trường Đại học Duy Tân tham gia dự án phát triển nhân tài công nghệ

Sinh viên Trường Đại học Duy Tân tham gia dự án phát triển nhân tài công nghệ. Ảnh: Trường Đại học Duy Tân

IJKSS tập trung vào các chủ đề như hệ thống thích ứng phức tạp, trí tuệ nhân tạo và hệ thống hỗ trợ ra quyết định thông minh; quản lý công nghệ; quản trị rủi ro; mạng xã hội; hệ thống thích ứng phức tạp; lý thuyết hệ thống...

Hiện, tạp chí thuộc nhóm Q2 và Q3 của Scopus. Trong đó, lĩnh vực Quản trị và chiến lược, Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo, Quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức; Khoa học quyết định (Hệ thống thông tin và quản lý) thuộc nhóm Scopus Q2; Khoa học Máy tính (Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin) ở nhóm Scopus Q3.

Sinh viên Trường Đại học Duy Tân thực hành nghiên cứu khoa học

Sinh viên Trường Đại học Duy Tân thực hành nghiên cứu khoa học. Ảnh: Trường Đại học Duy Tân

Ngoài IJKSS, Trường Đại học Duy Tân còn có Tạp chí Mạng công nghiệp và hệ thống thông minh (EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems) cũng và danh mục Scopus từ năm 2021 và có Q-rating (Scopus) là Q2. Đơn vị đang tiếp tục nỗ lực xây dựng các tạp chí quốc tế trong lĩnh vực Hóa học và Vật lý.

Thiên Minh

 

(Nguồn: vnexpress.net)


Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.