Tin tức Tuyển sinh


ĐH Duy Tân thăng hạng trên QS Asia University Rankings 2023

Ngày 9-11, Tổ chức xếp hạng QuacquarelliSymonds (QS) của Anh đã công bố kết quả của Bảng Xếp hạng Đại học (ĐH) Châu Á (QS AUR) năm 2023. Theo đó 11 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được xếp hạng năm 2022 tiếp tục có mặt.

11 trường đại học của Việt Nam trên Bảng xếp hạng QS Asia University Rankings 2023

11 trường đại học của Việt Nam trên Bảng xếp hạng QS Asia University Rankings 2023

Cụ thể 11 trường đại học của Việt Nam như sau:

1. ĐH Tôn Đức Thắng: vị trí= 138 châu Á,

2. ĐH Duy Tân: vị trí 145 châu Á,

3. ĐH Quốc gia Hà Nội: vị trí = 162 châu Á,

4. ĐH Quốc gia TP.HCM: vị trí = 167 châu Á,

5. ĐH Bách khoa Hà Nội: vị trí = 248 châu Á,

6. ĐH Huế: vị trí 351-400 châu Á,

7. ĐH Kinh tế TP.HCM: vị trí 401-450 châu Á,

8. ĐH Đà Nẵng: vị trí 501-550 châu Á,

9. ĐH Cần Thơ: vị trí 551-600 châu Á,

10. ĐH Sư phạm Hà Nội: vị trí 601-650 châu Á,

11. ĐH Công nghiệp TP.HCM: vị trí 651-700 châu Á.

 

DTU vinh dự là trường đại học của Việt Nam được nhận Giải thưởng về Cải tiến chất lượng tại Jakarta, Indonesia ngày 9-11-2022

DTU vinh dự là trường đại học của Việt Nam được nhận Giải thưởng về Cải tiến

chất lượng tại Jakarta, Indonesia ngày 9-11-2022

Với nhiều đại học Việt Nam tăng hạng trong bảng xếp hạng năm 2023, ĐH Duy Tân còn vinh dự là trường đại học của Việt Nam nhận giải thưởng Công nhận về sự Cải tiến chất lượng (Recognition of Improvement). Giải thưởng này được trao dựa trên các đánh giá chuyên sâu dựa theo 7 trong 14 tiêu chuẩn với nhiều tiêu chí kèm theo như:

- Chất lượng Giảng dạy (Teaching),

- Việc làm cho Sinh viên (Employability),

- Quốc tế hóa (Internationalization), ...

 

Giải thưởng ghi nhận những cải thiện về chất lượng của ĐH Duy Tân, minh chứng bằng việc nhà trường đã đạt được sự thăng tiến tích cực và bền vững trên Bảng xếp hạng QS Asia Ranking qua các năm gần đây.

 

Trong thư công nhận về giải thưởng trao cho ĐH Duy Tân, Tổ chức QS nhấn mạnh rằng: "Để cải thiện trong xếp hạng QS không chỉ có nghĩa là cải thiện so với bản thân mà còn là sự cải thiện so với các trường khác trong bảng xếp hạng. Điều này liên quan đến danh tiếng, chất lượng nghiên cứu và khả năng thu hút và giữ chân sinh viên và giảng viên của nhà trường. Tất cả những điều này đều cần thời gian, và giải thưởng này là sự công nhận những nỗ lực của ĐH Duy Tân để mang lại lợi ích tốt nhất cho người học".

 

So với năm 2022, xếp hạng các đại học Việt Nam trong QS AUR 2023 có sự thay đổi về vị trí. Cụ thể, có 2 trường vừa tăng hạng trên bảng xếp hạng Việt Nam vừa tăng trên bảng xếp hạng châu Á là:

- ĐH Duy Tân tăng từ vị trí số 4 Việt Nam (thứ 210 châu Á năm 2022) lên vị trí thứ 2 Việt Nam (thứ 145 châu Á năm 2023).

- ĐH Kinh tế TP.HCM từ vị trí thứ 10 Việt Nam (vị trí 551-600 châu Á năm 2022) lên vị trí thứ 7 Việt Nam (vị trí 401-450 châu Á năm 2023).

 

Trong khi đó, ĐH Tôn Đức Thắng tăng hạng trên bảng xếp hạng châu Á lên vị trí 138 (từ 142 năm 2022) và giữ nguyên vị trí thứ 1 Việt Nam. ĐH Quốc gia TP.HCM tăng hạng lên vị trí 167 châu Á (từ 179 năm 2022) nhưng tụt xuống vị trí thứ 4 Việt Nam. 

 

ĐH Bách khoa Hà Nội tăng hạng lên vị trí 248 châu Á (từ 281-290 năm 2022) và giữ nguyên vị trí thứ 5 Việt Nam. ĐH Quốc gia Hà Nội giảm trên cả 2 bảng xếp hạng châu Á xuống vị trí thứ 162 (từ 147 năm 2022) và vị trí thứ 3 Việt Nam (từ thứ 2 năm 2022). 

 

ĐH Huế tăng lên vị trí 351-400 châu Á từ vị trí 401-450 năm 2022. ĐH Đà Nẵng giữ nguyên vị trí xếp hạng 501-550 châu Á. ĐH Cần Thơ giảm từ vị trí 501-550 xuống 551-600 châu Á. ĐH Sư phạm 1 Hà Nội giảm từ vị trí 551-600 xuống vị trí 601-650 châu Á. Và ĐH Công nghiệp TP.HCM giảm từ vị trí 601-650 xuống vị trí 651-700 châu Á.

ĐH Duy Tân xếp vị trí 145 châu Á và 32 Đông Nam Á theo QS AUR 2023

ĐH Duy Tân xếp vị trí 145 châu Á và 32 Đông Nam Á theo QS AUR 2023

Đây cũng là năm đầu tiên QS Asia University Rankings công bố thêm thứ hạng các đại học theo từng khu vực thuộc châu Á, gồm: Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á, và Đông Á.

 

Khu vực Đông Nam Á có 133 trường đại học được QS xếp hạng, cụ thể có Indonesia: 40 trường, Malaysia: 36 trường, Thái Lan: 25 trường, Philippines: 16 trường, Việt Nam: 11 trường, Singapore: 3 trường, và Brunei: 2 trường.

 

Các trường đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng Đông Nam Á:

1. ĐH Tôn Đức Thắng: vị trí 29,

2. ĐH Duy Tân: vị trí 32,

3. ĐH Quốc gia Hà Nội: vị trí 36,

4. ĐH Quốc gia TP.HCM: vị trí 37,

5. ĐH Bách khoa Hà Nội: vị trí 54,

6. ĐH Huế: vị trí = 61,

7. ĐH Kinh tế TP.HCM: vị trí = 69,

8. ĐH Đà Nẵng: vị trí = 78,

9. ĐH Cần Thơ: vị trí = 88,

10. ĐH Sư phạm Hà Nội: vị trí = 93,

11. ĐH Công nghiệp TP.HCM: vị trí =103.

 

ĐH Duy Tân được QS WUR vinh danh ở 2 hạng mục “Data Engagement” và “Welcome to World” vào tháng 06-2022

ĐH Duy Tân được QS WUR vinh danh ở 2 hạng mục “Data Engagement”

và “Welcome to World” vào tháng 06-2022

Trước đó, vào tháng 06-2022 khi Tổ chức QS công bố bảng xếp hạng các Đại học Tốt nhất Thế giới năm 2023 (QS World University Rankings - WUR 2023), cùng với vị trí xếp hạng 801-1000 thế giới, ĐH Duy Tân đã được vinh danh ở 2 hạng mục gồm: "Welcome to World" - Giải dành cho các trường đại học thể hiện xuất sắc ở lần đầu tiên được xếp hạng vào bảng QS World University Rankings và "Engagement" - Giải về tương tác với Tổ chức QS.

ĐH Duy Tân nhận giải thưởng ở 2 hạng mục “Welcome to World” và “Engagement“ của QS WUR 06-2022

ĐH Duy Tân nhận giải thưởng ở 2 hạng mục “Welcome to World”

và “Engagement“ của QS WUR 06-2022

QS AUR 2023 xếp hạng các đại học dựa trên 11 tiêu chí với trọng số khác nhau, gồm:

- Danh tiếng về Học thuật (30%),

- Danh tiếng từ Nhà Tuyển dụng (20%),

- Tỷ lệ Giảng viên/Sinh viên (10%),

- Tỷ lệ Giảng viên có trình độ Tiến sĩ (5%),

- Tỷ số Bài báo xuất bản trên Giảng viên (5%),

- Chỉ số Trích dẫn trên mỗi Bài báo (10%),

- Mạng lưới Nghiên cứu Quốc tế (10%),

- Giảng viên Quốc tế (2,5%),

- Sinh viên Quốc tế (2,5%)

- Sinh viên trao đổi từ Trong nước (2,5%),

- Sinh viên học trao đổi từ Nước ngoài (2,5%).

(Nguồn: tuoitre.vn)


Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.