Tin tức Tuyển sinh


Cách làm tròn điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia

 
Theo quy chế kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD-ĐT quy định, đối với bài thi trắc nghiệm, việc chấm thi sẽ được thực hiện trên máy chấm cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GD-ĐT cung cấp. Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm.
 
Như vậy, điểm các bài thi riêng lẻ sẽ có các mức điểm phẩy đến 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 với đề thi 50 câu. Và lẻ đến 0,25; 0,5; 0,75 với đề thi các môn 40 câu.
 
Như vậy, với một bài thi môn tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội) có tổng số 120 câu, bình quân điểm mỗi câu khi quy sang thang điểm 10 sẽ được xác định bằng 10 chia cho 120 bằng 0,08(3) điểm. Điểm toàn bài sẽ được nhân lên theo số câu làm đúng, bằng máy tính quy đổi sẽ làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy tắc làm tròn toán học.
 
Cụ thể, học sinh làm đúng n câu thì công thức tính sẽ là 10 : 120 x n và làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
 
Ví dụ:
 
n = 100 thì 10 : 120 x 100 = 8,(3) nên điểm bài thi làm tròn là 8,3
 
n = 99 thì 10 : 120 x 99 = 8,25 nên điểm bài thi làm tròn là 8,25
 
n = 98 thì 10 : 120 x 98 = 8,1(6) nên điểm bài thi làm tròn là 8,17  
 
n = 97 thì 10 : 120 x 97 = 8,08(3) nên điểm bài thi làm tròn là 8,08
 
n = 96 thì 10 : 120 x 96 = 8 nên điểm bài thi là 8
 
n = 95 thì 10 : 120 x 95 = 7,91(6) nên điểm bài thi là 7,92
 
n = 94 thì 10 : 120 x 94 = 7,8(3) nên điểm bài thi là 7,83
 
n = 93 thì 10 : 120 x 93 = 7,75 nên điểm bài thi là 7,75
 
n = 92 thì 10 : 120 x 92 = 7,(6) nên điểm bài thi là 7,67
 
n = 91 thì 10 : 120 x 91 = 7,58 (3) nên điểm bài thi là 7,58
 
Tương tự tính cho các bài thi có số câu đúng khác.Hoặc thí sinh cũng có thể xác định điểm trung bình chung bài thi tổ hợp của mình sau khi tính tổng điểm 3 môn thành phần và chia 3. Kết quả cũng được làm tròn theo cách trên.
 
Thanh Hùng
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/cach-lam-tron-diem-thi-thpt-quoc-gia-2017-382450.html

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.