Tin tức Tuyển sinh


Cách tính điểm tốt nghiệp Trung học phổ thông và thay đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học

 
 
Điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ bị trượt
 
Cụ thể, theo Điều 37 Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017, điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các bài thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định tại khoản 1, điều 3, Quy chế này, điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có và điểm trung bình cả năm lớp 12.
 

Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để xét tốt nghiệp THPT.


 
Công thức tính điểm tốt nghiệp THPT.
 
Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.
 
Trường hợp điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ không thi lại lần 2, lần 3 mà phải đợi thi lại vào năm sau.
 
Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.
 
Chỉ được thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển 1 lần
 
Nhằm tạo điệu kiện tối đa cho thí sinh được trúng tuyển và theo học đúng nguyện vọng của mình, năm 2017, Bộ GDĐT cho phép thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học sau khi biết điểm thi THPT quốc gia.
 
Theo quy định của Bộ GDĐT, ngày 7.7 sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia 2017. Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, nếu muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, mỗi thí sinh được điều chỉnh đăng ký xét tuyển bằng một trong hai phương thức: Trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
 
Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý: Chỉ được điều chỉnh duy nhất 1 lần từ 15.7.
 
Nếu điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến thì thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện. Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi.
 
Thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.
 
Nếu sử dụng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.
 
Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào dữ liệu Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Bộ GDĐT cũng yêu cầu nơi thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót, nếu có. Các trường THPT mở phòng máy tính có nối mạng Internet để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến.
 
BÍCH HÀ
http://laodong.com.vn/giao-duc/cach-tinh-diem-tot-nghiep-thpt-va-thay-doi-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-676569.bld

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.