Tin tức Tuyển sinh


Các trường Đại học, Cao đẳng đã xét tuyển được gần 86% số chỉ tiêu

Tính đến ngày 15.9, các trường ĐH, CĐ đã xét trúng tuyển 554.953 thí sinh, đạt 85,74% chỉ tiêu, trong đó ĐH là 415.870 (đạt 97,6%  chỉ tiêu do các trường tự xác định), CĐ là 139.083 (đạt 63,21%).
 
Kết quả xét tuyển cho thấy khối ngành công an, quân đội, y, dược, luật là những ngành có kết quả xét tuyển tốt nhất; tiếp đó là các ngành kỹ thuật, kinh tế, sư phạm và tài chính-ngân hàng. Nhóm ngành nông-lâm-ngư nghiệp và công nghệ khó tuyển sinh, tuy nhiên, những trường uy tín, làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh và có cơ sở vật chất, đội ngũ tốt, địa bàn thuận lợi… kết quả tuyển được vẫn cao.
 
Đáng chú ý, theo Bộ GDĐT, kết quả tuyển sinh năm nay đã bước đầu tạo ra sự phân tầng chất lượng trong số các trường ĐH, CĐ; không quá phân biệt trường công lập hay ngoài công lập, trình độ ĐH hay CĐ.
 
Lan Anh
(http://danviet.vn/giao-duc/cac-truong-dh-cd-da-xet-tuyen-duoc-gan-86-so-chi-tieu-630404.html)

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.