Tin tức Tuyển sinh


Phiếu xét tuyển có mục điều chỉnh chế độ ưu tiên

Phiếu xét tuyển  có mục điều chỉnh  chế độ ưu tiên
Cuối cùng là phần dành cho 4 nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. Thí sinh sẽ điền thông tin cụ thể về nhóm ngành/ngành, mã ngành và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển ở từng nguyện vọng.
Đăng Nguyên
 
(Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/phieu-xet-tuyen-co-muc-dieu-chinh-che-do-uu-tien-588293.html) 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.