Tin tức Tuyển sinh


Thí sinh sẽ bị hủy kết quả bài thi nếu vi phạm 4 điều

Thí sinh trao đổi bài sẽ bị lập biên bản
 
Bộ GD-ĐT đã có những cảnh báo tới thí sinh về quy định trong phòng thi, nếu thí sinh nào không tuân thủ sẽ chịu những hình thức kỷ luật theo Quy chế thi.
 
Thí sinh trao đổi bài sẽ bị lập biên bản
 
Cán bộ coi thi sẽ khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác.
 
Ngoài ra sẽ cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:
 
Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách; Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.
 
Cán bộ coi thi sẽ đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau: Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo. Mang vật dụng trái phép theo quy định vào phòng thi. Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi.
 
Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.
 
Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được ra khỏi khu vực thi sau 2 phần 3 thời gian làm bài môn đó.
 
Bị cảnh cáo sẽ trừ 50% điểm bài thi
 
Thí sinh sẽ bị trừ điểm bài thi nếu bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó. Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó. Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.
 
Thí sinh lưu ý sẽ bị đình chỉ thi môn thi nào sẽ bị điểm 0 (không) môn thi đó;
 
Thí sinh sẽ cho điểm 0 (không) bài thi nếu: Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; Một môn thi có hai bài thi; Bài thi có chữ viết của hai người trở lên; Những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.
 
Tước quyền học 2 năm nếu vi phạm kỷ luật
 
Thí sinh sẽ bị hủy bài thi nếu: có hai bài thi trở lên bị điểm 0 (không).
 
Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi.
 
Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức.
 
Sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.
 
Cơ quan quản lý sẽ tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:
 
Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích; Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; Để người khác thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức.
 
Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác; Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.
 
Đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì các cơ quan quản lý giáo dục lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định; đối với các trường hợp vi phạm khác, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật theo các hình thức đã quy định trên.
 
Hồng Hạnh
http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/thi-sinh-se-bi-huy-ket-qua-bai-thi-neu-vi-pham-4-dieu-1090695.htm

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.