Tin tức Tuyển sinh


Cách làm hồ sơ đăng ký dự thi

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT

 
Ngày 10.3, TS có thể bắt đầu nộp HS tuyển sinh - Ảnh: Đ.N.T
Ngày 10.3 tới, thí sinh (TS) bắt đầu nộp hồ sơ (HS) đăng ký dự thi (ĐKDT) tuyển sinh ĐH, CĐ tại các trường THPT và Sở GD-ĐT. Bộ GD-ĐT vừa có hướng dẫn quy trình, cách thức nộp HS ĐKDT.

Cách ghi HS ĐKDT

HS ĐKDT bao gồm: một túi đựng HS, phiếu số 1, phiếu số 2 (phiếu số 1 do Sở GD-ĐT lưu giữ, phiếu số 2 do TS giữ và được sử dụng trong các trường hợp cần thiết); túi đựng HS (thực chất là một phiếu ĐKDT); 3 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp HS ĐKDT; 3 phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ họ, tên và địa chỉ của TS; bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). Riêng TS có nguyện vọng (NV) 1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, trường CĐ thuộc các ĐH thì cần nộp thêm bản photocopy mặt trước của tờ phiếu ĐKDT số 1.

Về cách khai HS ĐKDT, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT nêu rõ: Tất cả TS có NV1 vào học tại các trường có tổ chức thi tuyển sinh đều phải ghi đầy đủ tên trường, ký hiệu trường, khối thi, mã ngành (hoặc mã chuyên ngành) vào mục 2 của phiếu ĐKDT. Riêng TS có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, trường CĐ thuộc các ĐH phải khai HS như sau: mục 2, ghi tên trường, ký hiệu trường và khối thi của trường mà TS dự thi (không ghi mã ngành, chuyên ngành); mục 3: ghi đầy đủ tên trường, ký hiệu trường, khối thi và mã ngành (hoặc mã chuyên ngành) của trường không tổ chức thi hoặc của hệ CĐ của trường ĐH, trường CĐ thuộc các ĐH mà TS có NV học (NV1).

Năm đầu tiên thu gộp lệ phí ĐKDT và phí dự thi

Điểm mới nhất trong quy trình nộp HS ĐKDT năm nay là lệ phí ĐKDT và lệ phí thi tuyển sinh năm nay đều tăng thêm 10.000 đồng. Bên cạnh đó, quy định mới cũng yêu cầu phí dự thi phải nộp cùng với phí đăng ký dự thi để chuyển cho cơ sở GD-ĐT nơi TS ĐKDT. Như vậy, khi đến nộp HS ĐKDT, TS sẽ nộp 80.000 đồng đối với một bộ HS (trong đó, 50.000 đồng/HS và phí dự thi là 30.000 đồng).

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, ngày 10.3-10.4, TS có thể bắt đầu nộp HS tuyển sinh tại các trường THPT và Sở GD-ĐT; ngày 11-17.4, nộp HS tại các trường tổ chức thi. Học sinh đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp HS ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại trường đó. Các đối tượng khác nộp HS ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại các địa điểm do Sở GD-ĐT quy định, các địa điểm này không thu HS ĐKDT của học sinh đang học lớp 12.

Sau khi xử lý dữ liệu HS, các trường phải gửi giấy báo dự thi về các sở trước ngày 30.5; từ ngày 30.5-5.6, các sở gửi giấy báo dự thi cho TS.

Theo Thanhnien.com.vn

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.