Tiếng Nhật Chất lượng cao

Chuyên ngành Tiếng Nhật chất lượng cao

Tổng quan ngành

 

Sinh viên theo học chuyên ngành Tiếng Nhật Chất lượng Cao được đào tạo thành thạo tiếng Nhật với trình độ cao; có kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ Nhật, về đất nước, văn hóa, con người, xã hội Việt Nam và Nhật Bản; hiểu biết cơ bản và thực tế về kinh tế, doanh nghiệp Nhật Bản; có khả năng vận dụng sáng tạo những kiến thức này vào trong công việc và phát triển năng lực bản thân; có khả năng biên phiên dịch Nhật - Việt, Việt - Nhật, đặc biệt là trong lĩnh vực trong lĩnh vực kinh tế; bước đầu có khả năng phiên dịch Nhật - Anh, Anh - Nhật.

Chuyên ngành Tiếng Nhật chất lượng cao

 

Thời gian Đào tạo: 4 năm

 

Mục tiêu Đào tạo

 

Sau khi hoàn thành chương trình học chuyên ngành Tiếng Nhật chất lượng cao, sinh viên được trang bị những kiến thức sau:

- Có trình độ tiếng Nhật đạt bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương N1, kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT), đặc biệt là sử dụng tiếng Nhật trong giao tiếp về kinh tế, thương mại.

- Có kiến thức chung và kiến thức đại cương làm nền cho cử nhân khoa học ngành Ngôn ngữ Nhật;

- Nắm được những kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, để giúp người học có thể giao tiếp thành công trong môi trường liên văn hóa;

- Có khả năng biên phiên dịch Nhật - Việt, Việt - Nhật, đặc biệt là trong lĩnh vực trong lĩnh vực kinh tế, thương mại; bước đầu có khả năng phiên dịch Nhật - Anh, Anh - Nhật.

- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ 2 (tiếng Anh) đạt bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 

Kỹ năng Nghề nghiệp

 

- Sử dụng thành thạo các kỹ năng trong tiếng Nhật gồm Nghe, Nói, Đọc, Viết với trình độ cao.

- Có kỹ năng nghe hiểu và ghi nhận thông tin nhanh chóng, chính xác trong hôi họp, đàm phán; ghi nhận ý tưởng chính và tóm tắt văn bản; và chuyển ngữ các tài liệu Nhật - Việt, Việt - Nhật và Nhật - Anh, Anh - Nhật.

- Có kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, biện luận, truyền đạt bằng tiếng Nhật đáp ứng tốt yêu cầu công việc và phát triển bản thân thích ứng cao trong môi trường sống và làm việc cạnh tranh đa văn hóa.

- Có kỹ năng phân tích, phát hiện và giải quyết các vấn đề phức tạp trong công việc và đời sống.

 

Cơ hội Việc làm

 

- Cán bộ làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước, như Sở công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các văn phòng đại diện, tổ chức kinh tế Nhật Bản với tư cách là phiên dịch, biên dịch, biên tập viên.

- Trợ lý đối ngoại, điều phối viên dự án, thư ký giám đốc cho các công ty, doanh nghiệp có đối tác Nhật Bản hay các công ty, doanh nghiệp có vốn Nhật Bản, liên doanh với Nhật Bản.

- Có khả năng phát triển trở thành quản lý bậc trung phụ trách các mảng như quản lý dự án, quản lý văn phòng, quản lý công tác đối ngoại v..v tại các công ty Nhật Bản, liên doanh hoặc công ty Việt Nam, các tập đoàn đa quốc gia, có thể làm việc tại Việt Nam, Nhật Bản và các nước trong khu vực.

- Nghiên cứu viên trong các trung tâm nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ hoặc tiếp tục nghiên cứu ngôn ngữ Nhật và học lên trình độ cao học cùng chuyên ngành

- Có cơ hội làm việc tại Nhật Bản.


Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2023 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111