Công nghệ Thông tin

Ngành Công nghệ Thông tin

Tổng quan Ngành
 
Chương trình đào tạo trực tuyến ngành Công nghệ Thông tin của Đại học Duy Tân áp dụng công nghệ đào tạo trực tuyến tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Chương trình nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết về Công nghệ Thông tin nói chung và chuyên sâu về từng chuyên ngành. Ngoài ra, chương trình còn chú ý đào tạo để phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
 
Thời gian Đào tạo
 
- Nếu có bằng THPT (hoặc tương đương), thời gian đào tạo khoảng: 4 năm  
- Trung cấp lên Đại học: 3 năm
- Cao đẳng lên Đại học: 2 năm
 
Chương trình Đào tạo
 
- Chương trình bao gồm 131 tín chỉ, trong đó: 
 
 Năm 1:  30 tín chỉ
 Năm 2:  37 tín chỉ
 Năm 3: 34 tín chỉ
 Năm 4: 30 tín chỉ
 
- Học viên sẽ được học qua mạng Internet là chính, học qua các đĩa CD, DVD, thực tập, thực hành, sinh hoạt trong game thực tế ảo 3D SecondLife, tạo hứng thú cho người học.
- Học viên làm bài, trả bài, luyện tập trắc nghiệm với ngân hàng câu hỏi qua hệ thống eLearning.
- Trong khi học viên tự học ở nhà và qua hệ thống eLearning (http://elearning.duytan.edu.vn), Đại học Duy Tân luôn luôn có người trực trong hệ thống bao gồm Giảng Viên, Cố vấn học tập, Kỹ thuật viên... bảo đảm học viên có thể đặt câu hỏi và được giải đáp trong vòng 24 giờ hoặc 48 giờ (nếu là cuối tuần) và để đôn đốc nhắc nhở học viên làm bài, trả bài qua hệ thống eLearning.
 
Kỹ năng Nghề nghiệp
 
- Có khả năng thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.
- Có khả năng tổ chức quản lý phát triển một dự án phần mềm hoàn chỉnh theo các quy trình chuẩn.
- Đưa ra các giải pháp, các sản phẩm phần mềm phù hợp cho các tổ chức.
- Thực hiện việc tổ chức, quản lý đảm bảo chất lượng cho một hệ thống phần mềm.
- Xây dựng, chỉnh sửa và phát triển phần mềm dựa trên các công cụ lập trình, phân tích, đánh giá yêu cầu của dự án, đưa ra giải pháp tiếp cận công nghệ mới.
- Biết áp dụng các chuẩn, các công cụ và thành phần phần mềm sẵn có để phát triển các dự án phù hợp cho khách hàng.
- Đề xuất, phản biện và tư vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin
 
Cơ hội Việc làm
 
- Chuyên viên kiểm thử phần, phát triển phần mềm, thu thập và xử lý yêu cầu, tư vấn giải pháp cho khách hàng, phân tích, thiết kế phần, quản lý sản phẩm phần mềm (Product Manager), triển khai phần mềm, hỗ trợ phần mềm, an ninh, mạng, quản lý cấu hình, đảm bảo chất lượng (QA)
- Chuyên viên quản lý, vận hành các hệ thống phần mềm của doanh nghiệp
- Chuyên viên tư vấn tích hợp hệ thống, chuyên viên tư vấn xây dựng hệ thống thông tin cho doanh nghiệp
- Chuyên viên tư vấn, quản lý qui trình phát triển phần mềm, xây dựng và làm chủ các công ty về phần mềm và dịch vụ phần mềm
 

THÔNG TIN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN & BẰNG 2

Bộ Phận Đào Tạo Trực Tuyến (eUniversity)
  • Địa chỉ: Phòng 108, 254 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng
    Điện thoại: 0236.3650.403 (ext 102)
    Email: bdaotao@euninversity.edu.vn
Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, tự tin, năng động, sáng tạo, có năng lực và kỹ năng toàn diện để trở thành công dân toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111