English

Thành tích

Top 10 trường Đứng đầu trong Bảng xếp hạng Đại học tại Việt Nam 2017

Với mục đích khuyến khích các trường đại học minh bạch hóa thông tin về cơ sở của mình cũng như đẩy nhanh quá trình đổi mới tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, chúng tôi triển khai thực hiện sáng kiến giáo dục độc lập và phi lợi nhuận xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Mục đích nhằm đề xuất một bộ tiêu chí giúp so sánh các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Bộ tiêu chí được lựa chọn sao cho có thể đo lường được bằng số liệu công khai và tự kiểm chứng độc lập. Các nguyên lý được chúng tôi áp dụng khi thiết lập bảng xếp hạng này là: phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam, định lượng, khả tín, khách quan và khuyến khích các trường hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Từ đó, chúng tôi xếp hạng 49 cơ sở giáo dục đai học có đầy đủ số liệu nhất. Top 10 trường đứng đầu trong danh sách này:
 
1.  Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Đại học Tôn Đức Thắng
3. Học viện Nông nghiệp
4. Đại học Đà Nẵng
5. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
6. Đại học Cần Thơ
7. Đại học Quốc gia Hà Nội
8. Đại học Huế
9. Đại học Duy Tân
10.Đại học Sư phạm Hà Nội
 
(Nguồn:http://www.xephangdaihoc.org/2017/)