English

Thành tích

Thanh tra Đại học Duy Tân được Bộ Giáo dục & Đào tạo Trao tặng Bằng khen

Tại Hội nghị Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra (2011 - 2017) do Thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo (Bộ GD&ĐT) tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, Phòng Thanh tra Đại học Duy Tân - đơn vị duy nhất trong khối các trường Đại học - Cao đẳng ngoài công lập đã được Bộ GD&ĐT trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành Luật Thanh tra. 
 
Thanh tra Đại học Duy Tân được Bộ Giáo dục & Đào tạo Trao tặng Bằng khen 
 Phòng Thanh tra Đại học Duy Tân là đơn vị duy nhất trong khối các trường Đại học - Cao đẳng ngoài công lập đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo trao tặng Bằng khen trong Hội nghị 
 
Hội nghị diễn ra vào ngày 11/8/2017 với sự tham dự của hơn 120 đại biểu làm công tác thanh tra của các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm trong cả nước. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình thực hiện Luật Thanh tra của Bộ GD&ĐT trong thời gian từ năm 2011 đến nay, trong đó tập trung thảo luận những kết quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan; rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra 2010 và các văn bản liên quan. 

Theo báo cáo tại Hội nghị, qua 6 năm thi hành Luật Thanh tra, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã đạt được nhiều kết quả. Điều này thể hiện ở tư tưởng xác định công tác thanh tra là khâu quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước, Bộ GD&ĐT luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra gắn với việc đổi mới quản lý giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Trong các năm học, Bộ GD&ĐT đều ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra và văn bản chỉ đạo ở nhiều mặt hoạt động cụ thể.
 
Thanh tra Đại học Duy Tân được Bộ Giáo dục & Đào tạo Trao tặng Bằng khen 
ThS. Trần Văn Hùng - Trưởng Phòng Thanh tra Đại học Duy Tân đại diện nhận Bằng khen
của Bộ Giáo dục & Đào tạo
 
Riêng với Trường Đại học Duy Tân, ThS. Trần Văn Hùng - Trưởng Phòng Thanh tra Đại học Duy Tân cho biết: Trong những năm qua, được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng như của Lãnh đạo Trường, đơn vị đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác để đạt được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của hoạt động thanh tra, tham mưu hiệu quả giúp cho Lãnh đạo nhà trường hoạt động tuân theo các quy định của pháp luật và của Bộ GD&ĐT; đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Luật Thanh tra 2010, Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và các văn bản liên quan. Bên cạnh đó, với đội ngũ cán bộ thanh tra đảm bảo về số lượng (11 chuyên viên) và chất lượng về chuyên môn, Phòng thanh tra đã thực hiện tốt các hoạt động thanh-kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, từ tháng 7/2011 đến tháng 6/2017, song hành với các hoạt dộng kiểm tra thường xuyên, Phòng Thanh tra đã chủ trì thực hiện 20 cuộc thanh tra chuyên đề có quy mô lớn; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định và không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp….

Với những thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Luật Thanh tra, giai đoạn 2011 - 2017, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có Quyết định tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 34 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Luật Thanh tra; trong đó có Phòng Thanh tra Đại học Duy Tân.
 
ThS. Trần Văn Hùng chia sẻ: “Có được thành tích này đầu tiên phải kể đến sự quan tâm thường xuyên, sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Quản trị, của Ban Giám hiệu đồng thời có sự phối kết hợp chặt chẽ của các đơn vị trong toàn trường, đã tạo điều kiện cho Phòng Thanh tra tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với việc được đánh giá cao trong công tác chuyên môn và nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, hy vọng trong những năm kế đến, Phòng Thanh tra Đại học Duy Tân sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, góp phần cùng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ và sứ mệnh trong lĩnh vực giáo dục”. 

(Truyền Thông)