English

Nghiên cứu

Hội thảo Một số Tiến bộ trong Nghiên cứu Kỹ thuật Tính toán

Sáng ngày 31/7/2017, Khoa Xây dựng Đại học Duy Tân tổ chức Hội thảo “Một số tiến bộ trong nghiên cứu kỹ thuật tính toán” với sự tham gia của các giáo sư hàng đầu thế giới trong...

Công bố Quốc tế ISI của các Đại học Việt Nam trong Năm học 2016-2017

Dữ liệu của bài viết được chiết xuất từ thông tin của gần 8.500 bài báo ISI có xuất xứ Việt Nam trong 3 năm trở lại đây từ 2015 đến giữa 2017, được tải từ cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS)...

Hội nghị Triển khai Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka năm 2017

Chiều ngày 22/7/2017, Đại học Duy Tân phối hợp với Thành Đoàn Tp. HCM tổ chức Hội nghị Triển khai Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka năm 2017 tại số 3 Quang Trung...

Hội thảo Quốc tế Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Đại học Duy Tân

Ngày 21/7/2017, Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam phối hợp với đối tác chiến lược là Tập đoàn Phoenix Contact (CHLB Đức) tổ chức Hội thảo “Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4...

Hội thảo Một số Thiết bị Kết cấu Kháng chấn cho Cầu và Nhà

Sáng ngày 17/6/2017, Khoa Xây dựng Đại học Duy Tân và Công ty TNHH Kawakin Core - Tech (Nhật Bản) tổ chức Hội thảo “Một số thiết kế kết cấu kháng chấn cho cầu và nhà” tại số 3...

Một số Đề tài về Quang học & Quang phổ đang Nghiên cứu tại DTU

Sáng ngày 6/6/2017, Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Cao - Đại học Duy Tân đã tổ chức seminar “Một số đề tài về Quang học & Quang phổ đang triển khai nghiên cứu tại Đại học...

Hội thảo Tác động của Phong trào Duy Tân Đối với Lịch sử và Thời kỳ Đổi mới

Sáng ngày 4/6/2017, Hội thảo “Tác động của phong trào Duy Tân trong lịch sử và những gợi mở cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay” do Đại học Duy Tân phối hợp với Sở Khoa học và...

Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm 2017

Sau một năm học tập và nghiên cứu khoa học, Đại học Duy Tân đã dành nguyên một ngày 3/6/2017 để sinh viên báo cáo khoa học, giới thiệu các nghiên cứu ý nghĩa của mình trước ...

Seminar “Vài nét về Thị trường Vốn Trung Quốc”

Trong 2 ngày 17 và 18/5/2017, Đại học Duy Tân đã tổ chức Seminar “Vài nét về thị trường vốn Trung Quốc”. Tham dự Seminar có GS. Liu Xiao Wei - Đại học St Ambrose (Hoa Kỳ), ...

Seminar Những Thách thức trong Nghiên cứu Mạng 5G

Chiều ngày 5/4/2017, Đại học Duy Tân đã tổ chức Seminar “Những thách thức trong nghiên cứu mạng 5G” tại số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự Seminar có: GS. Kumbesan Sandrasegaran...