English

Tags: xưởng phim Én Bạc

Xưởng phim của Đại học Duy Tân với giải Bạc Cuộc thi làm Phim ngắn DigiCon6

28/01/2018

Trong số các bộ phim được trao giải, phim Typo Master được sản xuất bởi Xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio - SSS) của Đại học (ĐH) Duy Tân đã xuất sắc giành giải Bạc tại DigiCon6...