English

Tags: trao thưởng

Trao thưởng cho con em cán bộ, giảng viên chăm ngoan, học giỏi

05/07/2010

Sáng ngày 04/07/2010 tại hội trường 713 cơ sở k7/25 Quang Trung, Công Đoàn trường Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ Tuyên dương-khen thưởng cho các học sinh chăm ngoan-học giỏi là con của cán bộ...

Tổng kết Học kỳ và Trao thưởng cho Sinh viên Chương trình Du học Tại chỗ

03/02/2016

Sáng ngày 29/1/2016, tại Phòng 1102 - Đại học Duy Tân, cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng đã diễn ra Chương trình Tổng kết Học kỳ I và Trao thưởng cho sinh viên có thành tích ...

69 nhà Khoa học Đại học Duy Tân nhận Khen thưởng của Thành phố Đà Nẵng

24/05/2020

Trong tổng số 121 tác giả, nhóm tác giả được UBND TP Đà Nẵng khen thưởng đợt này có 69 nhà khoa học của trường Đại học (ĐH) Duy Tân được nhận Bằng khen cho các đóng góp nghiên cứu khoa học xuất sắc. Đặc biệt, sáng chế “Phương pháp tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính” của ĐH Duy Tân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng...