English

Tags: thành tích xuất sắc

Đại học Dân lập Duy Tân đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

19/02/2010

Trường Đại học Duy Tân vừa tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005...

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

23/02/2010

Ngày 10/02/2010, Trường Đại học Duy Tân long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc...

Đại học Duy Tân đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

10/02/2010

Trường Đại học Duy Tân vừa tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005...

Trao thưởng cho con em cán bộ, giảng viên chăm ngoan, học giỏi

05/07/2010

Sáng ngày 04/07/2010 tại hội trường 713 cơ sở k7/25 Quang Trung, Công Đoàn trường Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ Tuyên dương-khen thưởng cho các học sinh chăm ngoan-học giỏi là con của cán bộ...