English

Tags: thầy hiệu trưởng

Hiệu trưởng Đại học Duy Tân truyền Cảm hứng cho Sinh viên

Hiệu trưởng Đại học Duy Tân truyền Cảm hứng cho Sinh viên

18/11/2020

Khởi động năm học mới 2020 - 2021, sinh viên Đại học Duy Tân không chỉ tham dự ngày Lễ khai giảng vui tươi, sôi động mà còn được lắng nghe những chia sẻ từ TS. Lê Nguyên Bảo - Hiệu trưởng nhà trường về “Bí quyết thành công khi học ở đại học”...