English

Tags: phất bằng

Hơn 200 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp-Hệ văn bằng hai tại Đại học Duy Tân

21/12/2009

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2009, tại hội trường 713 cơ sở K7/25 Quang Trung, Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp đại học cho hơn 200 sinh viên văn bằng 2-hệ chính quy...