English

Tags: giải nhất cuộc thi Due English Idol

Sinh viên Duy Tân giành giải nhất “Due English Idol”

Sinh viên Duy Tân giành giải nhất “Due English Idol”

03/12/2011

Đêm 27/11/2011 tại Hội trường A trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng, sinh viên Mai Anh đến từ khoa Ngoại Ngữ trường Đại học Duy Tân đã xuất sắc dành giải nhất cuộc thi Due English Idol...