English

Tags: cống hiến

Đại học Duy Tân ghi nhận công sức cán bộ, giảng viên

13/01/2012

Chiều 09/01/2012, Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Giám hiệu trường Đại học Duy Tân đã tổ chức cuộc gặp mặt với cán bộ, giảng viên có thâm niên trên 10 năm tại phòng 702, K7/25 Quang Trung...