English

Tags: Xưởng phim Én Bạc

Xưởng phim của Đại học Duy Tân với giải Bạc Cuộc thi làm Phim ngắn DigiCon6

Xưởng phim của Đại học Duy Tân với giải Bạc Cuộc thi làm Phim ngắn DigiCon6

28/01/2018

Trong số các bộ phim được trao giải, phim Typo Master được sản xuất bởi Xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio - SSS) của Đại học (ĐH) Duy Tân đã xuất sắc giành giải Bạc tại DigiCon6...