English

Tags: Workshop “Vươn ra biển lớn 2”

Khoa Tiếng Trung DTU Phối hợp Doanh nghiệp Tổ chức Workshop “Vươn ra biển lớn 2”

08/05/2022

Tiếp nối thành công của Hội thảo Hướng nghiệp lần 1 qua hình thức trực tuyến, Khoa Tiếng Trung thuộc Đại học Duy Tân đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Tư vấn Máy tính và Đào tạo Phú Long...